ZLÍN 700

Zlín 700

Město Zlín slaví v roce 2022 významné jubileum – 700. výročí od první písemné zmínky o městě. Tuto mimořádnou příležitost se rozhodlo využít nejenom k rekapitulaci svých dějin, ale také k vyhodnocení silných stránek lokality v současnosti. Oslavy představí Zlín jako osobité, kreativní a originální město a zároveň se pokusí generovat výstupy, které budou užitečné pro jeho další rozvoj a budoucnost.
Základní myšlenkou oslav je, že největší hodnota města spočívá v lidech. Největší potenciál města představují jeho obyvatelé – ať už se zde narodili, nebo se přistěhovali a nadále v něm působí a rozvíjejí se.
Právě s tímto motivem pracuje i jeden z klíčových projektů oslav – sociálně participativní akce Kateřiny Šedé Z NOHY NA NOHU. Jejím ústředním motivem je jeden originální pár bot, který bude v červnu ve dne v noci bez zastavení chodit 700 hodin po Zlíně a tím vytvoří nejdelší stopu na světě. Cesta našich bot bude živě přenášena a zaznamenána. Na nohách participujících obyvatel navštíví místa a ulice, o nichž jste možná vůbec neměli tušení, a současně se od května do července objeví na významných akcích vztahujících se k výročí města Zlína. Vznikne tak unikátní průvodce po místech a lidech, jež dělají Zlín Zlínem.

Přehled akcí vztahujících se k výročí města

5. 5. 12. 5., 19. 5. Talentinum – Mezinárodní hudební festival mladých koncertních umělců
6. 5. Majáles Univerzity Tomáše Bati
6. 5.–15. 5. 100 let zlínského designu
7. 5. Zlínský sraz Porsche
8. 5. Byli jsme a budeme
10. 5. Baťovský svět – přednáška PhDr. Jaroslava Pinkase
14. 5. Folklorní PARKet
15. 5. Milované město 2022
18. 5. Živé Malenovice
21. 5. Česko-slovenský dětský folklorní festival Májíček
26. 5.–1. 6. 62. Zlín Film Festival
26. 5. Koncert Marty Töpferové a Latin tria
28. 5. Baťovi filmaři – beseda s autory knihy
2. a 3. 6. Baťova manažerská škola – kurz pro manažery z praxe
11. 6. Benefiční koncert elektronické hudby
22. 6. Musica angelica – koncert
24.–26. 6. Zlín žije – velkolepý třídenní festival


Zlín 700

Z nohy na nohu - boty