Děkan Roman

„Vozíte se na stupátku, čili něco, co si přejete celý život. Pracujete na čerstvém vzduchu. I chlapi byli milí! Prostě si dokážu představit, že bych takovou práci klidně dělal“, řekl děkan Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati po tom, co slezl z popelářského vozu. Jen co si sundal boty, které celý zážitek streamovali, běžel zpět na univerzitu, kde byl jmenovaný děkanem na další čtyři roky.

Z nohy na nohu - boty