Ředitel galerie Václav

Boty byly dnes na návštěvě v Krajské galerii ve Zlíně. Prostory jim ukázal ředitel Václav Mílek. Boty měly možnost vidět, jak se připravuje výstava. Podívaly se ale i do dalších zákoutí galerie. Třeba do kuchyňky, do balírny nebo na pracoviště konzervátora. Prostě se staly součástí běžného provozu galerie.

Z nohy na nohu - boty